તેને કૂર્તા અને ડ્રેસ બંને પ્રકારે કૅરી કરી શકો છો. તેની સાથે જૂતી અથવા કોલ્હાપુરી ચંપલ ખૂબ જ સારાં લાગશે.

તેને કૂર્તા અને ડ્રેસ બંને પ્રકારે કૅરી કરી શકો છો. તેની સાથે જૂતી અથવા કોલ્હાપુરી ચંપલ ખૂબ જ સારાં લાગશે.

Blush and red floral embroidered kalidar kurta and palazzos set available only at Pernia's Pop Up Shop.

Blush and red floral embroidered kalidar kurta and palazzos set available only at Pernia's Pop Up Shop.

Pinterest
Search