When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

rc

Collection by Ikbal

8 
Pins
.. Avalo .. Thiết kế biệt thự đẹp ở Vũng Tàu - Nhà anh Phúc House Outside Design, House Front Design, Door Design, Exterior Design, Classic House Exterior, Classic House Design, Balcon Juliette, Building Front, Window Grill Design

Thiết kế biệt thự đẹp ở Vũng Tàu - Nhà anh Phúc

.. Avalo .. Thiết kế mặt tiền Biệt thự Lô phố có tính chất đặc thù bởi xét về hướng nhìn thì chỉ hạn chết bởi 2 mặt Trước và Sau , nhưng lại có diện tích mặt Tiền và Sân vườn lớn . Do đó , Avalo phải thiết kế khéo léo để nó vẫn mang tính chất của Biệt thự hơn là một nhà phân Lô to lớn .

Mặt tiền nhà phố đẹp 06 Classic House Exterior, Classic House Design, Modern Farmhouse Exterior, Front Wall Design, Window Design, Exterior Design, Interior And Exterior, Balcon Juliette, Balcony Grill

Thiết kế biệt thự đẹp ở Vũng Tàu - Nhà anh Phúc

.. Avalo .. Thiết kế mặt tiền Biệt thự Lô phố có tính chất đặc thù bởi xét về hướng nhìn thì chỉ hạn chết bởi 2 mặt Trước và Sau , nhưng lại có diện tích mặt Tiền và Sân vườn lớn . Do đó , Avalo phải thiết kế khéo léo để nó vẫn mang tính chất của Biệt thự hơn là một nhà phân Lô to lớn .

Thiết kế biệt thự phố đẹp ở Vũng Tàu Modern Brick House, Brick House Designs, Classic House Exterior, House Outside Design, Facade House, Little Houses, Minimalist Home, Townhouse, Architecture Design

Thiết kế biệt thự đẹp ở Vũng Tàu - Nhà anh Phúc

.. Avalo .. Thiết kế mặt tiền Biệt thự Lô phố có tính chất đặc thù bởi xét về hướng nhìn thì chỉ hạn chết bởi 2 mặt Trước và Sau , nhưng lại có diện tích mặt Tiền và Sân vườn lớn . Do đó , Avalo phải thiết kế khéo léo để nó vẫn mang tính chất của Biệt thự hơn là một nhà phân Lô to lớn .

Mặt tiền nhà phố đẹp 10 House Outside Design, House Front Design, Door Design, Exterior Design, Classic House Exterior, Classic House Design, Balcon Juliette, Building Front, Window Grill Design

Thiết kế biệt thự đẹp ở Vũng Tàu - Nhà anh Phúc

.. Avalo .. Thiết kế mặt tiền Biệt thự Lô phố có tính chất đặc thù bởi xét về hướng nhìn thì chỉ hạn chết bởi 2 mặt Trước và Sau , nhưng lại có diện tích mặt Tiền và Sân vườn lớn . Do đó , Avalo phải thiết kế khéo léo để nó vẫn mang tính chất của Biệt thự hơn là một nhà phân Lô to lớn .

Mặt tiền nhà phố đẹp 06 Classic House Exterior, Classic House Design, Modern Farmhouse Exterior, Front Wall Design, Window Design, Exterior Design, Interior And Exterior, Balcon Juliette, Balcony Grill

Thiết kế biệt thự đẹp ở Vũng Tàu - Nhà anh Phúc

.. Avalo .. Thiết kế mặt tiền Biệt thự Lô phố có tính chất đặc thù bởi xét về hướng nhìn thì chỉ hạn chết bởi 2 mặt Trước và Sau , nhưng lại có diện tích mặt Tiền và Sân vườn lớn . Do đó , Avalo phải thiết kế khéo léo để nó vẫn mang tính chất của Biệt thự hơn là một nhà phân Lô to lớn .