તેને કૂર્તા અને ડ્રેસ બંને પ્રકારે કૅરી કરી શકો છો. તેની સાથે જૂતી અથવા કોલ્હાપુરી ચંપલ ખૂબ જ સારાં લાગશે.

તેને કૂર્તા અને ડ્રેસ બંને પ્રકારે કૅરી કરી શકો છો. તેની સાથે જૂતી અથવા કોલ્હાપુરી ચંપલ ખૂબ જ સારાં લાગશે.

Suit Neck Designs,Choice Kurtis,Kurti Designs Neckline,Blouseblouses,Kesa,Khadi Kurta,Kurtis Design,Binny,Sindhi

wow

wow

Song of the South - A collection inspired by the colours and textiles of Tamil Nadu. Currently available at our outlet in Lulu mall, Kochi, and coming soon to our online store! ‪#‎shalinijamesmantra‬ ‪#‎songofthesouth‬

Song of the South - A collection inspired by the colours and textiles of Tamil Nadu. Currently available at our outlet in Lulu mall, Kochi, and coming soon to our online store! ‪#‎shalinijamesmantra‬ ‪#‎songofthesouth‬

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search