Shiquaiann

Shiquaiann

Aquarian. Fernweh. Shopaholic. GOT. Harry Potter. Historical novels. CFC. Movie buff. Sketcher. Bling stuff. Teal, yellow & black.