Shiva Nataraja, By Abhishek Singh ~ I love all the white markings, and the fierce energy of His dance

Shiva Nataraja, By Abhishek Singh ~ I love all the white markings, and the fierce energy of His dance

Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityurmukshiya Mamritaat. ✨

Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityurmukshiya Mamritaat. ✨

Lord Shiva Mantra,Lord Shiva Quotes,Mantra Tantra,Aghori Meditating,Meditating Shiva,Shiva Shakti Union,God Shiva,Mahadev Shiva,Har Mahadev

Pinterest
Search