sunitha kondur
More ideas from sunitha
Hertzberger Apollo montessori - השתמש בשיטות שונות כדי לשפר קריאות של המבנה והתמצאות בו. בין השאר פתיחות של הקומה - שכולה נראית ממערכת התנועה

Hertzberger Apollo montessori - השתמש בשיטות שונות כדי לשפר קריאות של המבנה והתמצאות בו. בין השאר פתיחות של הקומה - שכולה נראית ממערכת התנועה

Hertzberger Apollo montessori - השתמש בשיטות שונות כדי לשפר קריאות של המבנה והתמצאות בו. בין השאר פתיחות של הקומה - שכולה נראית ממערכת התנועה

Hertzberger Apollo montessori - השתמש בשיטות שונות כדי לשפר קריאות של המבנה והתמצאות בו. בין השאר פתיחות של הקומה - שכולה נראית ממערכת התנועה