II Dwadash Jyotirlinga Stotram II  श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

II Dwadash Jyotirlinga Stotram II श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण  ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतव: कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतव: कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

II Lingashtakam Stotram - Shiv Stotra II  लिङ्गाष्टकं स्तोत्रम्

II Lingashtakam Stotram - Shiv Stotra II लिङ्गाष्टकं स्तोत्रम्

(lyrics and meaning) Bhavani Astakam | Bhavanyastakam | Bhavani Ashtakam - Adi Sankara (Shankaracharya)  for a beautiful rendering of this stuti, listen to it on the AOL Chants of Shiva CD

(lyrics and meaning) Bhavani Astakam | Bhavanyastakam | Bhavani Ashtakam - Adi Sankara (Shankaracharya) for a beautiful rendering of this stuti, listen to it on the AOL Chants of Shiva CD

Pinterest
Search