కుంతల దేశపు యువరాణి కాంచనమల చిత్రంగా అదృశ్యమైపోయింది తన కుమార్తెను వెదికి తీసుకొచ్చినవారికి అర్థరాజ్యమిస్తానన్నాడు మహారాజు వెళ్ళినవాళ్ళు ప్రాణాలతో తిరిగి రాలేదు! ఆ అందాల యువరాణి ఎలా మాయమైంది? ఆమెను అన్వేషిస్తూ అమరసింహుడు అనే ఒక సాహస వీరుడు బయలుదేరాడు అతను కాంచనమాలను క్షేమంగా తీసుకొచ్చాడా?

కుంతల దేశపు యువరాణి కాంచనమల చిత్రంగా అదృశ్యమైపోయింది తన కుమార్తెను వెదికి తీసుకొచ్చినవారికి అర్థరాజ్యమిస్తానన్నాడు మహారాజు వెళ్ళినవాళ్ళు ప్రాణాలతో తిరిగి రాలేదు! ఆ అందాల యువరాణి ఎలా మాయమైంది? ఆమెను అన్వేషిస్తూ అమరసింహుడు అనే ఒక సాహస వీరుడు బయలుదేరాడు అతను కాంచనమాలను క్షేమంగా తీసుకొచ్చాడా?

karthikeya: Deadly Spy Novel By Madhubabu

Deadly Spy Novel By Madhubabu

Telugu novels online|Read, download Telugu novels|yandamuri novels online

Telugu novels online|Read, download Telugu novels|yandamuri novels online

సీక్రెట్ ఏజెంట్ మిస్టర్ షాడో(Secret Agent Mister Shadow) By Madhubabu  - తెలుగు పుస్తకాలు Telugu books - Kinige

సీక్రెట్ ఏజెంట్ మిస్టర్ షాడో(Secret Agent Mister Shadow) By Madhubabu - తెలుగు పుస్తకాలు Telugu books - Kinige

కలగంటినే చెలీ!(Kalagantine Cheli) By Merlapaka Murali  - తెలుగు పుస్తకాలు Telugu books - Kinige | Showing only print books

కలగంటినే చెలీ!(Kalagantine Cheli) By Merlapaka Murali - తెలుగు పుస్తకాలు Telugu books - Kinige | Showing only print books

Telugu novels online|Read, download Telugu novels|yandamuri novels online

Telugu novels online|Read, download Telugu novels|yandamuri novels online


More ideas
కాలనాగు(Kalanagu) By Madhubabu  - తెలుగు పుస్తకాలు Telugu books - Kinige

కాలనాగు(Kalanagu) By Madhubabu - తెలుగు పుస్తకాలు Telugu books - Kinige

Paamu (పాము) by Madhubabu (మధుబాబు) - Telugu Book Novel (తెలుగు పుస్తకం నవల) - Anandbooks.com

Paamu (పాము) by Madhubabu (మధుబాబు) - Telugu Book Novel (తెలుగు పుస్తకం నవల)…

Touch Me Not (టచ్ మీ నాట్) by Madhubabu (మధుబాబు) - Telugu Book Novel (తెలుగు పుస్తకం నవల) - Anandbooks.com

Touch Me Not (టచ్ మీ నాట్) by Madhubabu (మధుబాబు) - Telugu Book Novel (తెలుగు పుస్తకం నవల) - Anandbooks.com

Telugu novels online|Read, download Telugu novels|yandamuri novels online

Telugu novels online|Read, download Telugu novels|yandamuri novels online

Telugu novels online|Read, download Telugu novels|yandamuri novels online

Telugu novels online|Read, download Telugu novels|yandamuri novels online

"నిశ్శబ్దనాదం" ప్రింటు పుస్తకం తెప్పించుకోండి  *10 శాతం తగ్గింపు ధరకు* కినిగె నుండి - http://kinige.com/book/Nissabdanadam

"నిశ్శబ్దనాదం" ప్రింటు పుస్తకం తెప్పించుకోండి *10 శాతం తగ్గింపు ధరకు* కినిగె నుండి - http://kinige.com/book/Nissabdanadam

Gharshana (Navala) (ఘర్షణ) by Madhubabu (మధుబాబు) - Telugu Book Novel (తెలుగు పుస్తకం నవల) - Anandbooks.com

Gharshana (Navala) (ఘర్షణ) by Madhubabu (మధుబాబు) - Telugu Book Novel (తెలుగు పుస్తకం నవల) - Anandbooks.com

Pinterest
Search